Løsninger

Automasjonsløsninger

Automasjonsløsninger

Skala Robotech utvikler spesialløsninger for industrien. Vi gir råd, utfordrer og sikrer at kunden får løsninger som er best tilpasset deres behov. Vi har betydelig spisskompetanse innen robotisering og effektivisering av produksjonsprosesser til alle bransjer.

  • Rådgivning og ekspertanalyse av problemstillinger
  • Prosjektering av hele produksjonslinjer
  • ERP-, MES-, og SCADA-Applikasjoner
  • 3D-simulering i Motosim, for direkte overføring til roboten
  • Vi tilbyr programmering innen roboter, PLS, OP/HMI og andre programmerbare løsninger

3D Vision System – les mer her.

UV-C Desinfeksjonsrobot – les mer her.

Industri 4.0

Våre automasjonsløsninger er klargjort for å sende ønsket produksjonsdata til kundens toppsystem via OPC UA. Vi kan også oppgradere eksisterende anlegg, slik at du som kunde får oversikt og får mulighetene til å se effektiviteten/flaskehalser i produksjon.

No items found.
No items found.
No items found.

Er du interessert i våre løsninger?

Kontakt oss