Løsninger

Robotapplikasjoner

Robotapplikasjoner

Vi hjelper deg med utviklingen av prosjektene dine helt fra ide til levering, og fortsetter å gi deg hjelp til dine produksjonskrav ved å tilby et bredt spekter av produkt- og supporttjenester.

Rådgivning

  • Teknisk rådgivning, forprosjekt, forbedring- og utviklingsprosjekt

Testing

  • 3D-simulering
  • Prototyping og pre-serieproduksjon i testanlegg
  • Sveisetester

Robottyper

Vi har utviklet og levert en rekke robotløsninger for mange ulike oppgaver pakke- og palleteringsløsninger. Typiske oppgaver kan være palletering, kassehåndtering, håndtering av produkter på lager m.m. En moderne robot kan håndtere flere ulike arbeidsoperasjoner og er også blitt langt enklere å omstille til nye oppgaver.

Vi representerer Yaskawas MOTOMAN roboter i Norge

Robotverktøy

I løpet av firmaets historie har vi opparbeidet en solid erfaringsbase relatert til robotverktøy og prinsippene de bør bygges rundt. På denne siden har vi samlet noen eksempler på gripere som ofte går igjen og som viser seg å være særdeles kostnadseffektive og driftssikre.

No items found.
No items found.
No items found.

Er du interessert i våre løsninger?

Kontakt oss