Robotverktøy

Palleteringsverktøy

For å palletere lager vi verktøy som henter og leverer produktene etter forskjellige prinsipper. Å palletere pappesker, som på illustrasjonen her, papirsekker, ølfat, eller møbeldeler krever forskjellige løsninger og bruk av forskjellig teknologi. Mange ganger bruker vi erfaringer fra den ene bransjen til å løse oppgaver i andre bransjer der produktene har likhetstrekk vi kan dra nytte av.

Er du interessert i våre løsninger?

Kontakt oss