15/5/24

Hero21 desinfeksjonsrobot

I midten av april fikk Skala Robotech besøk av sin leverandør og samarbeidspartner ICA health fra Tyskland. Samarbeidet med ICA Health dreier seg om salg av en desinfeksjonrobot med navn Hero21. Dagene sammen ble brukt til opplæring av personell hos Skala Robotech samt deltagelse på Sterilforsyningskonferansen.

Opplæring på verkstedet.

Hero21 roboten er en selvstyrende mobil robot som er bygget for å desinfisere områder med UV-lys. Roboten har en Omron AMR (autonomous mobile robot) base som Skala Robotech allerede har kjennskap til gjennom sitt samarbeid med Omron. Ica Health har tatt denne selvkjørende roboten og bygget på en UV-lampe som står for desinfiseringen. Prinsippet er at roboten kan desinfisere rom automatisk, kun ved at en person tilkaller roboten til det aktuelle rommet og starter den. Deretter vil roboten selv gjøre desinfiseringen automatisk. Ved oppsett og igangkjøring av roboten vil Skala Robotech sine teknikere skanne området, og i samarbeid med sluttkunde definere hvordan de ønsker at roboten skal kjøre og hvor den skal stoppe.

I løpet av ICA Health sine dager i Norge fikk automasjonteknikere i Skala Robotech opplæring i service og oppsett av roboten. Montasjehallen ble skannet og kjøreveier for roboten ble generert. I tillegg fikk vi desinfisert kontoret i montasjehallen og kantina opptil flere ganger. ICA Health og Skala Robotech deltok også på Sterilforsyningskonferansen hvor vi fikk vist frem Hero21 roboten. Kvelden før konferansen ble området skannet slik at roboten selv kunne kjøre rundt på konferanseområdet for å vise seg frem.

Hero 21 roboten har enkelt brukergrensesnitt og styres med nettbrett.

Hero21 er et spennende produkt som kan brukes i flere forskjellige bransjer hvor det er behov for desinfisering. Til nå er Hero21 i bruk på blant annet sykehus, hos farmisprodusenter og på hotell, men kan også være nyttig for andre bransjer som f.eks. matindustrien og laboratorier.

Ta kontakt med oss dersom dere ønsker en demo av Hero21 roboten eller er interessert i mer informasjon. Vi har demoapparat inne og kan arrangere demoer ute hos kunde om ønskelig.

ICA Helath og Skala Robotech på Steriforsyningskonferansen.

Kontaktinfo

Sven Hoff

Ingeniør

Mobil: +47 40 10 21 60

E-post: sven.hoff@skala.no