13/3/23

Potensialet er stort i Norge

Selv om mange norske bedrifter ligger langt fremme med automatisering, er det ennå mange som har et uforløst potensial. Norge er helt nede på 27. plass i robotisering, men bør ligge blant topp 10 i følge NFEA's kilder.

Har en jobb å gjøre

Til tross for en stadig økende interesse og evne i Norge ser man av NFEA sin siste rapport om robotisering at norsk industri har en jobb å gjøre. Ifølge NFEA’s kilder er Norge helt nede på 27. plass i robotisering, men bør ligge blant de ti! - Det er en meget god dekning av seriøse rådgivere, integratører og leverandører i Norge, som leverer det industrien måtte trenge. Men vet bedriftene hvor de kan finne ekspertisen? undrer Bergill.

Undersøk potensialet

Mange bedrifter i Norge har fremdeles et stort automasjonspotensiale, som med tiden antakelig ikke vil bli mindre. - Vår erfaring er at mange tror det er komplisert å finne ut av hva som er lønnsomt, og vegrer seg for å starte arbeidet. Vi tror mange vil ha godt av å søke utenfor sitt vante miljø, og oppfordrer mulige kunder til å ta kontakt med leverandører i automasjonsbransjen, for å utrede potensiale for automasjon.

Det er fort gjort og i de fleste tilfeller ikke for komplisert for selve bedriften å gjennomføre, sier Bergill - og legger til: - Kundene våre trenger bare å beskrive problemet, så har vi kompetansen til å se hva som lønner seg å gjøre - enten det er relatert til HMS, kapasitet, produksjonskostnader, svinn, tilgang på arbeidskraft, sesongarbeid eller nøyaktighetskrav, for å nevne noen områder som kan være utslagsgivende.

Denne muligheten ligger åpen for alt fra små og mellomstore bedrifter til avdelinger hos de store bedriftene i Norge.

Med over 25 års erfaring i å automatisere norsk industri kan vi prosjektere det meste fra idé til komplett, skreddersydd løsning – fra enkel punktautomasjon til hele og kompliserte produksjonslinjer, sier Atle Bergill i Skala Robotech.

(Utdrag fra annonse i Teknisk Ukeblad, nr 10 - 2022)

Kontakt Atle Bergill, mobil: 909 11 321